Menu
Menu                        

Sólheimar ses. óska eftir að ráða umsjónarmann yfir skógræktinni Ölri 
á Sólheimum í Grímsnesi frá og með 1. mars nk. eða eftir nánara samkomulagi. 

Um er að ræða spennandi framtíðarstarf sem felst í umsjón með skógrækt í landi Sólheima ásamt umsjón með aldingarði, ræktun græðlinga og ýmissa nytjajurta í gróðurhúsum Ölurs. Skógræktin Ölur er með lífræna vottun TÚN.Sólheimar eru með samning við Skógræktina auk nokkurra samninga við fyrirtæki og stofnanir um kolefnisjöfnun. Ígróðurhúsum Ölurs er hafin ræktun epla- og aldintrjáa, jarðarberja o.fl. Þetta er starf fyrir kraftmikinn einstaklingsem hefur brennandi áhuga á skógrækt og lífrænni framleiðslu með sjálfbærni að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð;
Umsjónarmaður ber ábyrgð á daglegum rekstri skógræktarinnar.
o Ber ábyrgð á að framfylgja skógræktarsamningum
o Hefur umsjón með skipulagi og framkvæmd skógræktar
Hefur umsjón með verklagi starfsmanna, framþróun þeirra og fræðslu
Hefur eftirlit með ástandi gróðurhúsa og tækja sem tilheyra Ölri
o Annast öryggismál og viðbrögð við meindýrum og sjúkdómum sem kunna að herja á plötur
Hefur umsjón með umhverfisþáttum, öryggismálum, lýsingu, hitastigi, vökvun og áburðargjöf
Tekur þátt í öflun nýrra verkefna
o Kemur að gerð fjárhagsáætlunar fyrir skógræktina og eftirfylgni hennar


Menntunar- og hæfniskröfur;
o Skógræktarmenntun eða yfirgripsmikil þekking og reynsla af skógrækt áskilin
o Þekking og reynsla á lífrænni ræktun er æskileg
Marktæk þekking og reynsla í jarðvegsræktun, áburðagjöf, leyfilegum áburðarefnum í lífrænni ræktun og
viðbrögðum við meindýrum og sjúkdómum sem kunna að herja á trjáplöntur
Góð samskiptafærni og hæfni til að stjórna og leiðbeina öðrum í starfi
o Framsýni og hugmyndaauðgi ásamt krafti til að hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd
o Metnaður til að ná árangri í starfi
o Jákvæðni og áhugi á að starfa í anda gilda Sólheima

 Hagstætt leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum eða búi í grennd við

Sólheima. Sólheimar er sjálfbært samfélag þar sem um 110 einstaklinga búa og starfa saman. þar er m.a. rekin,
verslun, kaffihús, íþróttahús og sundlaug.


Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín B. Albertsdóttir, framkvæmdastjóri í síma 855-6001 eða á netfangið kba@solheimar.is 
 og skulu umsóknir berast rafrænt til
mannauðsstjóra á netfangið; umsoknir@solheimar.is. Nauðsynlegt er að umsókn fylgi ferilskrá ásamt kynningarbréfi

 


                         
Sólheimar í Grímsnesi óskar eftir að ráða trausta og áhugasama stuðningsfulltrúa til starfa í
nýju 
tveggja
íbúða sambýli fyrir geðfatlaðaeinstaklinga á Sólheimum frá og með 1. apríl 2021. 
Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á 10-12 tíma vöktum í vinnulotum. Starfshlutfall 80-100% eða eftir samkomulagi.

Hlutverk íbúðakjarnans er að veita íbúum aðstoð til að eiga sjálfstætt og innihaldsríkt líf innan og utan heimilis með því að mæta þörfum þeirra með áherslu á sjálfstætt líf og valdeflandi stuðning.

Helstu verkefni og ábyrgð:
o Veita íbúum aðstoð við athafnir daglegs lífs, félagslegan stuðning og valdeflingu
o Framfylgja þjónustuáætlunum viðkomandi einstaklinga
o Dagleg umsjón með heimilishaldi, þrifum og eftirliti
o Hvetja íbúa til virkni, þjálfunar og þátttöku í félagslífi á Sólheimum
o Samstarf við íbúa, aðstandendur og annað starfsfólk
o Tryggja að framkvæmd þjónustu sé í samræmi við lög og reglur


Hæfniskröfur:
o Þekking og/eða haldgóð reynsla af vinnu með geðfötluðum æskileg
o Reynsla af umönnunarstörfum æskileg
o Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
o Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfni og frumkvæði
o Starfsmaður skal vera reyklaus og reglusamur
o Starfsmaður skal hafa hreint sakavottorð
o Jákvæðni og áhugi á að starfa í anda gilda Sólheima

Sólheimar er sjálfbært samfélag þar sem um 110 einstaklingar búa og starfa saman. þar er m.a. rekin, verslun, kaffihús, íþróttahús og sundlaug. Á vinnustofum fyrir fatlaða fer fram fjölbreytt starfsemi í leirgerð, vefstofu, smiðastofu, listasmiðju og í kertagerð.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Elfa Björk Kristjánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi í síma; 662-8972 eða netfangið; elfa.bjork.kristjansdottir@solheimar.is. Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið; umsoknir@solheimar.is ásamt kynningarbréfi og ferilskrá.

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!