Laus störf á Sólheimum


Þrjár lausar stöður í augnablikinu, kannaðu málið! 

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Lausar söður:

1      Þroska- eða iðjuþjálfi 
2      Umsjónarmaður bókhalds og rekstrar
3      Launa- og mannauðsfulltrúi

UM STARFIÐ    Þroska- eða iðjuþjálfi

Sólheimar ses. óska eftir að ráða þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa á atvinnu- og virknisviði Sólheima. Í boði er: 100% starf í dagvinnu. Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf sem er í þróun við fjölbreytt verkefni í skemmtilegu umhverfi.

Starfssvið

 • Veitir og hefur umsjón með hæfingu og dagþjálfun fatlaðra 
 • Leiðbeinir, styður og hvetur fólk til virkni og þátttöku í verkefnum
 • Stuðlar að því að skapa öryggi og vellíðan á vinnustað
 • Aflir sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks 
 • Aðstoð við fatlaða og umönnun eftir þörfum á vinnustað
 • Umhirða vinnustaðar


Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun í þroskaþjálfafræðum og starfsleyfi sem þroskaþjálfi
 • Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar 
 • Þjónustulund og jákvætt viðmót 
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæði, ábyrgð í starfi og framtakssemi
 • Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum
 • Almenn og góð tölvukunnátta
 • Hreint sakavottorð


Á atvinnu- og virknisviði Sólheima eru reknar fjórar vinnustofur, starfsþjálfun í fyrirtækjum Sólheimaseturs, viðhaldsdeild og mötuneyti auk öflugs félagsstarfs. Nú bætist við hæfing- og dagþjálfun vegna breyttra þarfa þjónustunotenda. Þroskaþjálfi í hæfingu- og dagþjálfun heyrir undir forstöðuþroskaþjálfa atvinnu- og virknisviðs. Leiguhúsnæði er í boði, en æskilegt er að viðkomandi hafi búsetu á Sólheimum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2019

Frekari upplýsingar veitir Hallbjörn Rúnarsson, forstöðuþroskaþjálfi atvinnusviðs og skulu umsóknir sendar honum rafrænt á netfangið; hallbjorn.runarsson@solheimar.is                                                      ————————————


UM STARFIÐ      Umsjónarmaður bókhalds og rekstrar

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða umsjónarmann bókhalds og rekstrar sem fyrst. Um er að ræða 80-100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð;

 • Færsla bókhalds og eftirlit með reikningshaldi 
 • Útgáfa reikninga og umsjón með innheimtu 
 • Skýrslugerðir og afstemmingar 
 • Eftirlit með launavinnslu 
 • Eftirlit með rekstri deilda 
 • Gerð rekstraráætlana í samstarfi við framkvæmdastjóra og forstöðumenn 
 • Uppstilling ársreikninga 
 • Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar 
 • Ráðgjöf og stuðningur við forstöðumenn 
 • Aðstoð við almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi 
 • Haldgóð reynsla af bókhaldsvinnslu og afstemmingum nauðsynleg
 • Þekking á launavinnslu æskileg 
 • Þekking á bókhaldskerfum mikilvæg og þekking á dk er kostur
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð
 • Góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í anda gilda Sólheima

Nánari upplýsingar veitir Kristín B. Albertsdóttir, framkvæmdastjóri í síma 422-6001 eða á netfangið kba@solheimar.is

 Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019 og skulu umsóknir berast rafrænt á netfangið; kba@solheimar.is                                              ——————————————-


UM STARFIÐ     Launa- og mannauðsfulltrúi

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða launa- og mannauðsfulltrúa til starfa sem fyrst. Um er að ræða 80-100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð; 

 • Umsjón með launavinnslu
 • Umsjón með starfsauglýsingum og gerð ráðningarsamninga
 • Ábyrgð á mótun og framkvæmd starfsmannastefnu 
 • Dagleg framkvæmd mannauðsmála í samvinnu við framkvæmdastjóra og forstöðumenn 
 • Ábyrgð á gerð starfslýsinga
 • Ábyrgð á gæða-, verkferla- og fræðslumálum
 • Ráðning og móttaka nýliða 
 • Mótun og eftirfylgni launastefnu 
 • Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í gerð stofnanasamninga og túlkun kjarasamninga
 • Skjalavistun og almenn skrifstofustörf


Menntunar- og hæfniskröfur;

 • Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi 
 • Haldgóð reynsla af launavinnslu nauðsynleg
 • Þekking og/eða reynsla af mannauðsmálum æskileg 
 • Þekking á bókhalds- /launavinnslukerfum mikilvæg og þekking á dk er kostur 
 • Metnaður til að ná árangri í starfi
 • Þekking á kjarasamningum kostur 
 • Þekking á bókhaldsvinnu kostur 
 • Nákvæm og öguð vinnubrögð 
 • Skipulagshæfileikar
 • Góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti 
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í anda gilda Sólheima

Nánari upplýsingar veitir Kristín B. Albertsdóttir, framkvæmdastjóri í síma 422-6001 eða á netfangið kba@solheimar.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019 og skulu umsóknir berast rafrænt á netfangið; kba@solheimar.is

 

FACEBOOK

PÓSTLISTI

VEÐUR

 
 
Sólheimar sjálfbært samfélag | 801 selfoss | Iceland | Sími: 422 6000 | solheimar@solheimar.is